top of page

Cookie beleid

DE ANNA LIST KLINIEK

 

Invoering

 

 

Gebruiksvoorwaarden van de website

 

 1. Over mijn voorwaarden

  1. Hartelijk dank voor uw bezoek aan mijn website (de site). In deze voorwaarden wordt uitgelegd hoe u deze site kunt gebruiken. 

  2. Verwijzingen in deze voorwaarden naar de site omvatten alle bijbehorende webpagina's. 

  3. U dient deze voorwaarden zorgvuldig te lezen voordat u de site gebruikt. 

  4. Door de site te bezoeken of te gebruiken of anderszins uw toestemming te geven, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden en de documenten waarnaar hierin wordt verwezen. 

  5. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden of deze niet accepteert, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van de site. 

  6. Als u vragen heeft over de site, neem dan contact met mij op via e-mail: ladyannalist@gmail.com

  7. definities

Inhoud

betekent alle tekst, afbeeldingen, video, audio of andere multimedia-inhoud, software of andere informatie of materiaal die naar of op de site wordt verzonden;

voorwaarden

betekent deze gebruiksvoorwaarden zoals van tijd tot tijd bijgewerkt onder clausule 11;

Aanvaardbaar gebruik beleid

betekent het beleid dat aan het einde van deze voorwaarden is uiteengezet

Cookie beleid

betekent het beleid  dat bepaalt hoe ik cookies op de site gebruik;

ik, ik of mijn

 

 

Online voorwaarden voor de levering van goederen of diensten

betekent De Anna List Kliniek;

 

betekent alle algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het bestellen van goederen of diensten via de site;

Privacybeleid

betekent het beleid  dat bepaalt hoe ik alle van u verzamelde persoonlijke gegevens verwerk; 

Inzending

betekent alle tekst, afbeeldingen, video, audio of andere multimedia-inhoud, software of andere informatie of materiaal die door u of andere gebruikers naar de site is verzonden;

jij of jouw

betekent de persoon die toegang heeft tot of gebruik maakt van de site of de inhoud ervan.

 

  1. Uw gebruik van de site betekent dat u ook moet voldoen aan mijn beleid voor acceptabel gebruik , mijn privacybeleid , mijn cookiebeleid en mijn online voorwaarden voor de levering van goederen of diensten, indien van toepassing.

 1. De site gebruiken

  1. De site is alleen voor persoonlijk gebruik. 

  2. U stemt ermee in dat u als enige verantwoordelijk bent voor alle kosten en uitgaven die u mogelijk maakt in verband met uw gebruik van de Site.

  3. Ik probeer de site zo toegankelijk mogelijk te maken. Als u problemen ondervindt bij het gebruik van de site, neem dan contact met mij op via ladyannalist@gmail.com

  4. Ik kan uw toegang tot de site voorkomen of opschorten als u zich niet houdt aan enig deel van deze voorwaarden, voorwaarden of beleidsregels waarnaar ze verwijzen of enige toepasselijke wetgeving.

 1. Eigendom, gebruik en intellectuele eigendomsrechten

  1. Deze site en alle intellectuele eigendomsrechten daarop, inclusief maar niet beperkt tot enige inhoud, zijn eigendom van mij. Intellectuele eigendomsrechten zijn rechten zoals: auteursrechten, handelsmerken, domeinnamen, modelrechten, databankrechten, octrooien en alle andere intellectuele eigendomsrechten van welke aard dan ook, al dan niet geregistreerd of niet-geregistreerd (waar ook ter wereld). Ik behoud al mijn rechten op intellectueel eigendom in verband met deze voorwaarden. Dit betekent bijvoorbeeld dat ik er eigenaar van blijf en vrij om ze te gebruiken zoals ik wil.

  2. Niets in deze voorwaarden verleent u enige wettelijke rechten op de site anders dan nodig is om u toegang te geven tot de site. 

 2. Informatie naar de site verzenden

  1. Hoewel ik probeer ervoor te zorgen dat de site veilig is, kan ik de veiligheid van de informatie die u mij verstrekt niet garanderen en daarom kan ik niet garanderen dat deze vertrouwelijk wordt behandeld. Om die reden mag u op de site geen informatie verstrekken die u als vertrouwelijk, commercieel gevoelig of waardevol beschouwt. 

  2. Ik mag alle inzendingen naar eigen goeddunken gratis gebruiken.  Ik ben niet wettelijk aansprakelijk jegens u of iemand anders voor het gebruik van de inzendingen.

 3. Nauwkeurigheid van informatie en beschikbaarheid van de site

  1. Hoewel ik probeer ervoor te zorgen dat de site nauwkeurig, up-to-date en vrij van bugs is, kan ik niet beloven dat dit zo zal zijn. Verder kan ik niet beloven dat de Site geschikt of geschikt zal zijn voor welk doel dan ook. Elk vertrouwen dat u stelt in de informatie op deze site is op eigen risico.

  2. Ik kan de werking van de site op elk moment naar eigen goeddunken opschorten of beëindigen.

  3. Inhoud wordt alleen verstrekt voor uw algemene informatiedoeleinden en om u te informeren over mij en mijn producten en nieuws, functies, diensten en andere websites die van belang kunnen zijn. Het is geen technisch, financieel of juridisch advies of enig ander soort advies en er mag voor geen enkel doel op worden vertrouwd.

  4. Hoewel ik probeer ervoor te zorgen dat de Site beschikbaar is voor uw gebruik, beloof ik niet dat de Site te allen tijde beschikbaar is, noch beloof ik u dat u de Site ononderbroken zult gebruiken.

 4. Hyperlinks en sites van derden

De Site kan hyperlinks of verwijzingen bevatten naar andere websites van derden dan de Site. Dergelijke hyperlinks of verwijzingen zijn uitsluitend bedoeld voor uw gemak. Ik heb geen controle over websites van derden en aanvaard geen wettelijke verantwoordelijkheid voor de inhoud, het materiaal of de informatie die daarop staat. De weergave van een hyperlink en verwijzing naar een website van een derde partij betekent niet dat ik de website, producten of diensten van die derde partij goedkeur. Uw gebruik van een site van derden kan worden beheerst door de algemene voorwaarden van die site van derden.

Aanvaardbaar gebruik beleid

 1. Aanvaardbaar gebruik

  1. Als voorwaarde voor uw gebruik van de site gaat u ermee akkoord:

   1. de Site niet te gebruiken voor enig doel dat onwettig is volgens de toepasselijke wetgeving of verboden is door deze Voorwaarden

   2. de site niet te gebruiken om fraude te plegen;

   3. de Site niet te gebruiken om virussen of malware of andere soortgelijke schadelijke softwarecode te verspreiden;

   4. de site niet te gebruiken voor het promoten van ongevraagde advertenties of het verzenden van spam;

   5. de Site niet te gebruiken om communicatie van mij of een andere dienst of entiteit te simuleren om identiteitsgegevens, authenticatiegegevens of andere informatie te verzamelen ('phishing');

   6. de site niet te gebruiken op een manier die de werking van mijn site of bedrijf of de website of het bedrijf van een andere entiteit verstoort;

   7. de Site niet te gebruiken op een manier die minderjarigen schaadt;

   8. geen onwettige activiteiten te promoten;

   9. niet te vertegenwoordigen of te suggereren dat ik een ander bedrijf, product of dienst goedkeur, tenzij ik hier afzonderlijk schriftelijk mee heb ingestemd;

   10. de Site niet te gebruiken om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot of gebruik te maken van computers, gegevens, systemen, accounts of netwerken; en

   11. niet proberen wachtwoord- of gebruikersauthenticatiemethoden te omzeilen.

 1. Interactieve diensten

  1. Ik kan interactieve diensten beschikbaar stellen op de Site, bijvoorbeeld gebieden waar u commentaar kunt geven op Inhoud.

  2. Ik ben niet verplicht om inzendingen op mijn interactieve diensten te controleren of te modereren. Waar ik Inzendingen controleer of modereer, zal ik aangeven hoe dit wordt uitgevoerd en met wie contact moet worden opgenomen in verband met een Inzending die voor u van belang is.

  3. Ik mag alle inzendingen op een van mijn interactieve diensten verwijderen of bewerken, of ze nu gemodereerd zijn of niet.

  4. Elke inzending die u doet, moet voldoen aan de hieronder uiteengezette normen voor mijn inzending.

 2. Indieningsnormen

  1. Elke inzending of communicatie aan gebruikers van mijn site moet voldoen aan de normen van nauwkeurigheid, fatsoen en wettigheid, die naar mijn goeddunken, redelijk handelend, zullen worden toegepast. In het bijzonder garandeert u dat elke Inzending of communicatie:

   1. je eigen originele werk en rechtmatig ingediend;

   2. feitelijk juist of uw eigen oprechte overtuiging;

   3. mits met de noodzakelijke toestemming van een derde partij;

   4. niet lasterlijk is of aanleiding kan geven tot een beschuldiging van laster;

   5. niet aanstootgevend, obsceen, seksueel expliciet, discriminerend of bedrieglijk; en

   6. Het is onwaarschijnlijk dat anderen beledigd, in verlegenheid worden gebracht of ergernis veroorzaken.

 3. Koppelen en inlijsten

  1. U mag een link naar mijn site maken vanaf een andere website zonder mijn voorafgaande schriftelijke toestemming, op voorwaarde dat een dergelijke link niet bestaat:

   1. creëert een frame of een andere browser of randomgeving rond de inhoud van mijn site;

   2. impliceert dat ik uw producten of diensten of een van de producten of diensten van, of beschikbaar via de website waarop u een link naar mijn site plaatst, onderschrijft;

   3. een van de handelsmerken of logo's weergeeft die op onze Site worden gebruikt zonder onze toestemming of die van de eigenaar van dergelijke handelsmerken of logo's; of

   4. op een website wordt geplaatst die zelf niet voldoet aan de acceptabele gebruiksvereisten van dit beleid.

  2. Ik behoud me het recht voor om van u te eisen dat u op elk moment een link naar de site onmiddellijk verwijdert, en u zult onmiddellijk voldoen aan elk verzoek van mij om een dergelijke link te verwijderen.

 4. Mijn naam en logo gebruiken

  1. U mag mijn handelsmerken, logo's of handelsnamen alleen gebruiken in overeenstemming met deze voorwaarden.

 5. Inbreuk

  1. Ik zal deze Voorwaarden naar eigen goeddunken toepassen. In het geval dat u de Voorwaarden schendt, kan ik uw gebruik van de Site beëindigen of opschorten, Inzendingen verwijderen of bewerken, Inzendingen bekendmaken aan wetshandhavingsinstanties of enige actie ondernemen die ik nodig acht om de schending te verhelpen.

 6. Beperking van mijn aansprakelijkheid

  1. Behalve voor enige wettelijke aansprakelijkheid die ik wettelijk niet kan uitsluiten (zoals voor overlijden of persoonlijk letsel), ben ik niet wettelijk verantwoordelijk voor:

   1. verliezen die:

    1. waren niet voorzienbaar voor u en mij toen deze Voorwaarden werden opgesteld; of

    2. die niet zijn veroorzaakt door een schending van mijn kant

   2. zakelijke verliezen.

 7. Variatie

Geen enkele wijziging in deze Voorwaarden is geldig of heeft enig effect, tenzij schriftelijk met mij ingestemd. Ik behoud het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Mijn bijgewerkte voorwaarden worden weergegeven op de site en door de site te blijven gebruiken en openen na dergelijke wijzigingen, stemt u ermee in gebonden te zijn aan elke wijziging die door mij is aangebracht. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Voorwaarden van tijd tot tijd te controleren om dergelijke variaties te verifiëren.

 1. geschillen

  1. Ik zal proberen eventuele geschillen met u snel en efficiënt op te lossen.

  2. Als u niet tevreden bent met mij, neem dan zo snel mogelijk contact met mij op om het mij te laten weten.

  3. Als u een gerechtelijke procedure wilt starten, hebben rechtbanken van Engeland en Wales de exclusieve jurisdictie met betrekking tot deze Voorwaarden.

  4. De wetten van Engeland en Wales zijn van toepassing op deze Voorwaarden.

AUP
bottom of page